VISI, MISI, MOTO, MATLAMAT DAN OBJEKTIF

 

VISI

Membudayakan teknologi pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

 

MISI

Menjadikan Pusat Sumber sekolah sebagai pusat penyebaran ilmu dan maklumat.

 

MOTO

Pusat Sumber sekolah kearah kecemerlangan budaya ilmu dan teknologi.

 

 

 

 

OBJEKTIF

 

 • Menyediakan sumber-sumber ilmu yang sesuai bagi kemudahan guru dan murid.
 • Menyediakan tempat untuk merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran.
 • Mengumpul. Menyimpan dan mengedarkan pelbagai jenis maklumat.
 • Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran.
 • Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan murid.
 • Membudayakan penggunaan teknologi maklumat bagi para guru dan murid selaras dengan perkembangan ICT masa kini.
 • Memastikan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan murid lengkap dan diaplikasikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran.
 

MATLAMAT

 

 • Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
 • Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru-guru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan Negara, bangsa dan agama.
 • Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin seterusnya membantu sahsiah murid supaya dapat memainkan peranan positif.
 • Mendedahkan murid dengan pengetahuan teknologi maklumat menerusi penggunaan computer.
 • Melahirkan murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang.
 

 

VISI, MISI, MOTO, MATLAMAT DAN OBJEKTIF

 

VISI

Membudayakan teknologi pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

 

MISI

Menjadikan Pusat Sumber sekolah sebagai pusat penyebaran ilmu dan maklumat.

 

MOTO

Pusat Sumber sekolah kearah kecemerlangan budaya ilmu dan teknologi.

 

 

 

 

OBJEKTIF

 

 • Menyediakan sumber-sumber ilmu yang sesuai bagi kemudahan guru dan murid.
 • Menyediakan tempat untuk merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran.
 • Mengumpul. Menyimpan dan mengedarkan pelbagai jenis maklumat.
 • Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran.
 • Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan murid.
 • Membudayakan penggunaan teknologi maklumat bagi para guru dan murid selaras dengan perkembangan ICT masa kini.
 • Memastikan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan murid lengkap dan diaplikasikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran.
 

MATLAMAT

 

 • Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
 • Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru-guru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan Negara, bangsa dan agama.
 • Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin seterusnya membantu sahsiah murid supaya dapat memainkan peranan positif.
 • Mendedahkan murid dengan pengetahuan teknologi maklumat menerusi penggunaan computer.
 • Melahirkan murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang.