Picture

KONSEP PROGRAM j-QAF

  • Memperkasa Pendidikan Islam melalui penekanan khusus dalam pengajaran Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain.
  • Dilaksanakan di sekolah rendah menggunakan kurikulum serta model dan modul yang tersendiri.


OBJEKTIF

  • Menguasai Bacaan dan Tulisan Jawi
  • Khatam al-Quran
  • Menguasai Asas Bahasa Arab Komunikasi
  • Memantapkan dan Menghayati Amalan Fardhu Ain
Picture