JAWATANKUASA KURIKULUM

  
Pengerusi          : Tuan Hj Mohammad Noor bin Sanusi
N. Pengerusi      : Tuan Hj Mohd Nasir bin Meskam
 
Setiausaha        :  Puan Kilauwati binti Abdullah 
AJK                     :  Ketua-ketua Panitia
 

PANITIA MATAPELAJARAN
Bahasa Melayu
Ketua             : Puan Hjh Rashidah binti Suboh

AJK                 : Guru-guru matapelajaran Bahasa Melayu
 

Bahasa Inggeris
Ketua             : Puan Rohaina binti Mustam
AJK                 : Guru-guru matapelajaran

Matematik
Ketua             : Puan Nor Idah bin Salikin
 
AJK                 : Guru-guru matapelajaran Matematik
 

Sains
Ketua             : Puan Sukinah binti Basiran 
AJK                 : Guru-guru matapelajaran Sains
 

Pendidikan Islam

Ketua             : En Shahril Azam bin Abd Kahar

AJK                 : Guru-guru matapelajaran Pend. Islam
 

Kemahiran Hidup
Ketua             : Encik Abu Saufian b Mohamed

AJK                 : Guru-guru  matapelajaran Kemahiran Hidup


Pendidikan Seni

Ketua             : Puan Mariana bt Mukri

AJK                 : Guru-guru matapelajaran Pend. Sen
 

Kajian Tempatan

Ketua             : Puan Mazliah binti Misran
 
AJK                 : Guru-guru matapelajaran Kajian Tempatan
 

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Ketua           :  Encik Mohd Roosly bin Selamat

AJK             :   Guru-guru matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan


Pendidikan Muzik

Ketua          :  Puan Zarina binti Ahmad Shah

 AJK             :  Guru-guru matapelajaran Muzik 

Pendidikan Moral

Ketua           : Tuan Hj Mohmad Nasir b Meskam
 
AJK              : Guru- guru matapelajaran Pendidikan Moral
 

Sivik dan Kewarganegaraan

Ketua          : Encik Mohd Angsur b Karimon
 
AJK             : Guru- guru matapeljaran Sivik dan Kewarganegaraan
 

Bahasa Arab
 Ketua         : Tn. Hj. Rusdi bin Rozi
AJK             :  Guru-guru matapelajaran Bahasa Arab.


JAWATANKUASA JADUAL WAKTU 
 
Pengerusi          : Tn Hj Mohd Nasir b Meskam

S/ Usaha            : Puan Maizana bt Marjom
AJK                     :   1. Puan Siti Salbiah Mohd Rosli
                   
 
                               2. En Mohd Zaki b Said

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN & PENILAIAN   
Pengerusi          : Tn. Hj. Mohammad Noor bin Sanusi

N/Pengerusi      : Tn Hj Mohd Nasir bin Meskam
 
S/Usaha             : Pn Pn Rohana binti Hasan


AJK                     :  1. Puan Zaiton binti Othman  (UPSR)
                              
                               2. Puan Rahaina binti Mustam (KPS BI)

                              3. Puan Maizana binti Marjom (PKSR)
                              4. Puan Marini binti Marlan  (PAFA) 
                      
       5. Puan Sukinah binti Basiran (PEKA)
                              6. Puan Seri Suhana binti Silim (PLBS BI)
                               7. Puan Hjh. Rashidah bt Suboh (PLBS BM)
                               7. Puan Latifah binti Nik Mat. (Pen. Khas)
                              8. Puan Jamilah binti Bidin. ( Pra Sekolah)
 
JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISIPengerusi          : Tuan Hj Mohd Nasir b Meskam
 
S/Usaha             : Puan Kilalauwati binti Abdullah 
AJK                     :  Guru-guru Tahun 1


JAWATANKUASA  PENDIDIKAN KHAS DAN PEMULIHAN 
Pengerusi            : Tn Hj Mohammad Noor bin Sanusi

N/ Pengerusi       : Tn Hj Mohd Nasir b Meskam

S/Usaha               : Puan Latifah bt Nik Mat
AJK
               
             :  1. En. Samsul Anuar bin Md. Ali  
   
                            2. Puan Pn Roaiza bt Moin 
                          
    3. Pn Norfiza bt Ibrahim
 
                        
       4. Encik Mahudin b Samsuri

                                5. Cik Junaidah bt Jamudi
                          
     6. En. Roosly bin Selamat
  
                         
     7. En. Mohad Angsor bin Karimon

                               
8. Cik Nur Huda binti Munasir
 
JAWATANKUASA PRA SEKOLAH 
Pengerusi         : Tn Hj. Mohammad Noor bin Sanusi

N. Pengerusi     : Tn Hj Mohd Nasir bin Miskam

S/Usaha            : Cik Norliza binti Apau

AJK                   :  1. En. Mahudin bin Samsuri
 
                      
     2. Puan Jamilah binti Bidin 

                      
     3. Pn Mariza binti Mustafa

                       
     4. Cik Norhafida binti Razali
JAWATANKUASA SBT.
Pengerusi          : Tn Hj. Mohd Nasir bin Meskam
S/Usaha             :  Cik Aznita bt Mohamed Akhyar
 
AJK                     : Guru-guru yang terlibat dalam P&P SBT


JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER 
Pengerusi                       : Tuan Hj Mohammad Noor b Sanusi
 N. Pengerusi                   : Tuan Hj Mohmad Nasir b Meskam Penyelaras/Setiausaha    : Puan Sapiah binti Abdullah  AJK                                                                                     :  Ketua-ketua Panitia matapelajaran

JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER

Pengerusi          : Tn. Hj. Mohammad Nasir bin Miskam

 S/Usaha             : Puan Sapiah binti Abdullah AJK
               
    : 1. Pn Faridah binti Osman

                       
      2. Pn Norfiza binti Ibrahim
 
                      
      3. Pn Sukinah binti Basiran
 
                     
      4. Pn Rohana binti Hassan
 
              
              5. Pn Noraniza binti Jusoh 

JAWATANKUASA PERPUSTAKAAN
Ketua                 : Puan Faridah binti Osman

 AJK                     : 1. Puan Rahaina binti Mustam
                               2. Puan Khalijah binti Ibrahim
                       
       3. Puan Latifah binti Nik Mat

                      
        4. Pn Has Simazura bt Sidek
                   
       
    5. Puan Liza bt Jazam
                              
6. Puan Mariza binti Mustafa       
          

JAWATANKUASA MAKMAL KOMPUTER
Pengerusi          :   Tn Hj Mohd Nasir bin Meskam

S/Usaha             : Pn. Nor Azmira Binti Abdullah

AJK                     :  1. Cik Aznita binti Mohamed Akhyar
                               2. Puan Kilauwati binti Abdullah 
 
                           3. Pn Nor Idah binti Salikin
 
                      
      4. Puan Zaiton binti Othman                      
 

JAWATANKUASA PUSAT AKSES DAN BILIK TAYANGAN 
 Ketua                  : Puan Norfiza binti Ibrahim
AJK                      : 1. Cik  Nurliza binti Bukhairi
 
                             
2. Cik Noraniza binti Jusoh
 
                             
3. Cik Norliza binti Apau. 

                              
4. Cik Norhafida binti Razali  (PPM)
                     
         5 Cik Nur Huda binti Munasir (PPM
)                       
 
JAWATANKUASA MAKMAL SAINS
Ketua                  : Puan Sukinah binti Basiran

AJK
                      
     : 1. Pn Khalijah binti Ibrahim
 
                      
       2. Pn Mazliah Misran
 

JAWATANKUASA MAKMAL BAHASA MELAYU

Ketua                  :  Pn. Hjh Rashidah binti Suboh

AJK                      :  Guru-guru BM
 

JAWATANKUASA MAKMAL BAHASA INGGERIS

Ketua                  :  Encik Baridon bin Bedu AJK 
                            
:  Guru-guru BI
 

JAWATANKUASA MAKMAL MATEMATIK

Ketua                  :  Pn Nor Idah binti Salikin

AJK                     :   Guru-guru Matematik
 

JAWATANKUASA BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP
 
Ketua                   : Encik  Abu Saufian b Mohamed
AJK                     : 1. En Mohd Zaid bin Sabron

                                 2. Pn Mazliah binti Misran 

JAWATANKUASA BILIK MUZIK
Ketua                  : Pn Zarina bt Ahmad Shah

AJK                     : 1. Pn Norida bt Sanusi

                            2. Pn Jamilah bt Bidin
                            3. Guru-guru Muzik

JAWATANKUASA SURAU
Ketua                    :    Puan Marini bnti Marlan 

AJK                        : 1. Puan Siti Zanariah binti Mustafa

                                 2. Puan Maizana binti Marjom
                                3. Encik Shahril Azam bin  Abd Kahar
                                4. Puan Suriati bt Mustafa
                                6. Tn Hj Rusdi b Rozi 
                         
     7. Pn. Roaizah binti Moin
 
JAWATANKUASA KIA 2M 
Pengerusi      : Tn Hj Mohammad Noor bin Sanusi
N/Pengerusi  :  Tn Hj Mohd Nasir bin Meskam 

S/Usaha         : Puan Sapiah binti Abdullah

AJK              :    Pn Puan Liza binti Jazam

                          
Pn Hjh Rashidah Suboh
 
                         
Pn Khalijah binti Ibrahim
                     
    En. Mahudin bin Samsuri 

JAWATANKUASA PROTIM  
Pengerusi      : Tn Hj Mohd Nasir bin Meskam
 
S/Usaha         : Encik Mahudin bin Samsuri
 AJK              :  Pn Nor idah bt Salikin
                       Pn Hjh Rashidah Suboh 
                       
Pn Zaiton Othman 
                   
 
  En Mohammad Zahid bin Sabron