PENGURUSAN KOKURIKULUM 2009

VISI  KO-KURIKULUM

SK . TAMAN PANTAI  SEPANG  PUTRA

Mengembang kebolehan dan potensi murid untuk  memenuhi  aspirasi  negara seiring dengan kehendak Falsafah Pelajaran   Kebangsaan.

MISI   KO-KURUKULUM

SK . TAMAN  PANTAI  SEPANG  PUTRA

Mengembang kebolehan dan potensi murid dalam kegiatan Ko-Kurikulum agar dapat:

Mencungkil bakat murid untuk mewakili sekolah ke peringkat daerah dan negeri.

Memberikan peluang kepada murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan untuk “ semua” dan sukan untuk “ elit”.

Membentuk akhlak dan sahsiah murid yang cemerlang dari segi kepimpinan dan berpersatuan.

Memupuk semangat jati diri dan kerjasama dikalangan murid-murid.
 
JAWATANKUASA  KO-KURIKULUM  2009

SK.  Taman  Pantai  Sepang  Putra

Pengerusi       :  Tn Hj Mohamad Noor bin Sanusi

N. Pengerusi  :  Encik Mohd Zaki bin Said

Setiausaha     :   Norhyafiza binti Ibrahim
 AJK              :
 
1. Encik Roosly  bin Selamat

2. Pn Liza bt Jazam

3. Encik Shahril Azam bin Abd Kahar

4. Encik Angsur b Karimon

5. Pn. Latifah bt Nik Mat

6. Pn. Jamilah bt Bidin

7. Pn Kilauwati bt Abdullah

8. Pn Zaiton bt Othman

 
MAJLIS  SUKAN  SEKOLAH  2009

SK.  Taman  Pantai  Sepang  Putra

  Pengerusi       : Tn Hj Mohamad Noor b Sanusi

N. Pengerusi   : En Mohd Zaki b Said

Setiausaha      : En Roosly b Selamat

 AJK              :

   1.  En. Shahril Azam b Abd Kahar

   2,  En. Mohd Angsur b Karimon

   3.  Pn. Zarina bt Abd Jabar

   4.  Pn. Liza bt Jazam

   5.  Pn. Kilauwati bt Abdullah        

   6.  Pn Zaiton bt Othman
 

SUKAN DAN PERMAINAN
 
Penyelaras  : En Shahril Azam b Abd Kahar

 Bola Sepak

1.    En Mohd Angsur b Karimon (Ketua )

2.    En Abu Saufian b Mohamed

3.    En Rusdi b Rozi

4.    En Shahril Azam b Abd Kahar

5.    En Roosly b Selamat   

    Bola Jaring

  1. Pn Mazliah bt Misran ( Ketua )

  2. Pn Kilauwati bt Abdullah

  3. Pn Sukinah bt Basiran

  4. Pn Zarina bt Abd Jabar

  5. Pn Hjh Rashidah bt Suboh

    Badminton

  1. Pn Sri Suhana bt Silim  (Ketua )

  2. Pn Siti Rohaina bt Mustam

  3. Pn Rohana bt Hassan

  4. Pn Noripah bt Darusan

  5. Pn Has Simazura bt Sidek

  Bola Tampar

  1. Pn Zarina  bt Ahmad Shah ( Ketua )

  2. Pn Jamiah bt Yasin

  3. Pn Liza bt  Jazam

  4. Pn Faridah bt Osman

  5. Cik Raja Rahmah bt Raja Kasim

  Bola Baling

  1. Pn Zaiton bt Osman ( Ketua )

  2. Pn Maizana bt Marjom

  3. Cik Aznita bt Mohamed Akhyar

  4. En Baridon b Bedu

  5. Pn Suriyati bt Mustafa

  Ping Pong

1.    Pn Jamilah bt Bidin  ( Ketua )

2.    En Mahudin b Samsuri

3.    Pn Latifah bt Nik Mat

4.    Pn Hani bt Hassan

5.    Pn Mariana bt Mukri

6.    Pn Khalijah bt Ibrahim

  PERSATUAN UNIT BERUNIFORM

  Penyelaras  : Pn Zarina bt Abdul Jabar

  Pengakap                   :

1.    En Roosly b Selamat ( Ketua )

2.    En Mohd Angsur b Karimon

3.    Pn Mazliah bt Misran

4.    Pn Sri Suhana bt Silim

5.    Pn Jamilah bt Bidin

6.    Pn Kilauwati bt Abdullah

7.    Pn Zarina bt Ahmad Shah

8.    Pn Khalijah bt Ibrahim

Bulan Sabit Merah     : 

1.    Pn Rohana bt Hassan (Ketua )

2.    Pn Has Simazura bt Sidek

3.    Pn Siti Rohaina bt Mustam

4.    En Baridon b Bedu

5.    En Rusdi b Rozi

6.    Cik Aznita bt Mohamed Akhyar

7.    Pn Hjh Rashidah bt Suboh

8.    Pn Zaiton bt Osman

Puteri Islam               :

1.    Pn Jamiah bt Yasin ( Ketua )           

2.    Pn Noripah bt Darusan                   

3.    Pn Hani bt Hasan

4.    Pn Suryati bt Mustafa

5.    Pn Mariana bt Mukri

6.    Pn Maizana bt Marjom

7.    Pn Faridah bt Osman

Tunas Kadet Remaja  : 

1.    En Shahril Azam b Abd Kahar ( Ketua )

2.    En Mahudin b Samsuri

3.    Pn Latifah bt Nik Mat

4.    Pn Liza bt Jazam

5.    Pn Zarina bt Abdul Jabar

6.    Pn Sukinah bt Basiran

7.    Cik Raja Rahmah bt Raja Kasim

8.    En Abu Saufian b Mohamed
 

KELAB /PERSATUAN
 
Penyelaras  :  Pn Liza bt Jazam

B. Melayu                 :

 1.  Pn Hjh Rashidah bt Suboh ( Ketua )

 2.  Pn Zaiton bt Othman

 3. Pn Zarina bt Abdul Jabar

 4. Pn Latifah bt Nik Mat

 5. En Roosly b Selamat

 
B. Inggeris               : 

1.    Pn Siti Rohaina bt Mustam ( Ketua )

2.    En Baridon b Bedu

3.    Pn Sri Suhana bt Silim

4.    Pn Faridah Bt Osman

5.    Cik Aznita bt Mohamed Akhyar

Sains & Matematik   : 
 
 1. Pn Sukinah bt Basiran ( Ketua )

 2. Pn Kilauwati bt Abdullah

 3. Pn Khalijah  bt Ibrahim

 4. Pn Rohana bt Hasan

 5. Pn Mariana bt Mukri

Pend. Islam               :
 
1.    En Rusdi b Rozi  ( ketua )

2.    Pn Jamiah bt Yasin

3.    Pn Suryati bt Mustafa

4.    Pn Hani bt Hasan

5.    Pn Maizana bt Marjom
 
Seni  &  Reka Cipta     : 
 
1. En. Abu Saufian  b. Mohamed ( Ketua )    

2.  Pn. Jamilah Bt Bidin                               

3.  Pn. Noripah bt Darusan

4.  Pn. Liza bt Jazam

5. En Angsur b Karimon

6. Pn Zarina bt Ahmad Shah
 
Kelab SPBT

1.    Pn Mazliah bt Misran ( Ketua )

2.    Pn Has Simazura  

3.    En Mahudin b Samsuri

4.    Cik Raja Rahmah bt Raja kasim

5.    En Shahril Azam b Abd Kahar